Referentiekader

Deze simulatietool heeft als doel om u een idee te geven van het referentiekader dat bij een dossier voor uw vestiging van toepassing zou zijn. Deze tool werkt met een vereenvoudigde vragenlijst, waardoor het mogelijk is dat het referentiekader dat u hier simuleert licht afwijkt van het referentiekader dat in uw dossier zal verschijnen. Elke kandidaat moet ervoor zorgen en kunnen bewijzen dat de wettelijke verplichtingen op milieugebied worden nagekomen. Om dit te doen, geeft het Referentiekader een overzicht van de belangrijkste wettelijke milieuverplichtingen die op de organisatie van toepassing zijn. Het Referentiekader van het Label Ecodynamische Onderneming heeft niet tot doel een exhaustieve lijst te geven van de wetgeving, en ontslaat een kandidaat of gelabelde organisatie geenszins van de verplichting om proactief toezicht te houden op de milieuwetgeving die op de organisatie van toepassing is.

  Nieuwe simulatie