Referentiekader

Het Referentiekader is een database van wettelijke verplichtingen en goede milieubeheerspraktijken op basis waarvan kandidaten voor het label worden geƫvalueerd en gewaardeerd.

Deze simulatietool is bedoeld om u een idee te geven van het Referentiekader dat van toepassing zou zijn op een dossier voor uw vestiging. Deze tool maakt gebruik van een vereenvoudigde vragenlijst. Om deze reden is het mogelijk dat het gesimuleerde referentiekader enigszins afwijkt van het referentiekader dat in uw dossier zal verschijnen.

Elke organisatie die het label aanvraagt, moet garanderen en bewijzen dat zij haar wettelijke milieuverplichtingen nakomt. Het referentiekader geeft de belangrijkste wettelijke milieuverplichtingen die van toepassing zijn. Dit overzicht is dus niet volledig en ontslaat een labelkandidaat of een gelabelde organisatie niet van een proactieve controle van de milieuwetgeving die van toepassing is op de organisatie.

  Nieuwe simulatie