Wettelijke vermeldingen

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

email: info@ecodyn.brussels

Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75

Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer is opgericht bij het koninklijk besluit van 8 maart 1989 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 1989).

Bedrijfnummer: 0413.276.121

Website: www.leefmilieu.brussels