Wettelijke vermeldingen

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

email: info@ecodyn.brussels

Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75

Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer is opgericht bij het koninklijk besluit van 8 maart 1989 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 1989).

Bedrijfnummer: 0413.276.121

Website: www.leefmilieu.brussels

Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten .

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website van het Label Ecodynamische Onderneming.

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties.

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking.
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet.
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden.
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter.
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken.
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld.

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA: gedeeltelijk conform.

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website: Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp van het advies en gedeeltelijke herzieningen van Anysurfer en de technische dienstverleners voor de ontwikkeling van elke website.

Niet-toegankelijke inhoud:

Het kan dat bepaalde administratieve documenten op het platform dat reeds bestond voor de lancering van dit project niet toegankelijk werden gemaakt.

De structuur van de code is specifiek en logisch, maar een deel van de semantiek zou niet toegankelijk kunnen zijn. De code maakt het in theorie mogelijk dat de tabellen begrijpelijk zouden zijn bij een lineaire lezing ervan. Door de complexiteit van de tabellen zou de lezing ervan minder vlot kunnen verlopen. 

Het grootste deel van het platform kan worden gebruikt via het toetsenbord, maar het kan dat bepaalde reeds bestaande functionaliteiten niet toegankelijk werden gemaakt.

Bepaalde niet-bewerkbare achtergrondafbeeldingen zijn « span »-tags en zouden niet toegankelijk kunnen zijn.

Het kan dat bepaalde pdf’s niet beschikbaar zijn in de html-versie van het document.

Om veiligheidsredenen verlopen de sessies na een bepaalde periode van inactiviteit. De activiteit wordt dus beperkt om tijdsredenen.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring: 24/07/2020

Feedback en contactgegevens

U kunt zich per email richten aan het volgend adres info@ecodyn.brussels voor een aanvraag of extra informatie in verband met de toegankelijkheid van deze website.